Nr. Descriere Fișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului ( Persoane fizice )
02 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului ( Persoane juridice )
03 Formular oferta vânzare teren ( Persoane fizice )
04 Formular oferta vânzare teren ( Persoane juridice )
05 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare
06 Cerere de eliberare atestat de producător și carnet de comercializare
07 Cerere înființare poziție Registrul Agricol ( Persoane fizice )
08 Cerere înființare poziție Registrul Agricol ( Persoane juridice )
09 Cerere modificare transfer teren la Registrul Agricol
10 Declarație privind componența gospodăriei, efectivul de animale și terenurile agricole la Registrul Agricol
Nr. Descriere Fișier
01 Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
02 Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
03 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
04 Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Cereri pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane fizice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane juridice

Format digital Adobe PDF

(timp de completare aprox. 3 minute)


Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/

Model de cerere pentru solicitarea informaților de interes public
Format digital Adobe PDF
Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/Model de reclamație administrativă în caz de răspuns negativ
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)


Model de reclamație adminstrativă în cazul lipsei unui răspuns în termen legal
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)