Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
18 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
17 13.04.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
16 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția:
”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
15 13.04.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
14 23.02.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, în suprafață de 850 mp, situat în localitatea Șieuț, comuna Șieuț
13 23.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
12 23.02.2023 privind Rectificarea nr.1 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
11 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință
10 23.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Șieuț, în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
09 23.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud
08 23.02.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
1220 19.04.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț și serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local
874 14.03.2023 privind declararea bunului imobil denumit: ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, bun de interes public local al comunei Șieuț
833 08.03.2023 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2023
813 06.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
812 06.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
811 06.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
793 02.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 față de impozitele și taxele locale pentru anului 2023
489 09.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud
427 07.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
29 04.01.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
05 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2023
Nr.DataScurtă descriereFișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
1220 19.04.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț și serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local Primar
874 14.03.2023 privind declararea bunului imobil denumit: ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, bun de interes public local al comunei Șieuț Primar
833 08.03.2023 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2023 Primar
813 06.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar
812 06.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
811 06.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar
489 09.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud Primar
427 07.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud Primar
29 04.01.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț Primar
05 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2023 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
18 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
17 13.04.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
16 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția:
”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
-
15 13.04.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
14 23.02.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, în suprafață de 850 mp, situat în localitatea Șieuț, comuna Șieuț -
13 23.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
12 23.02.2023 privind Rectificarea nr.1 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 -
11 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință -
10 23.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Șieuț, în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
09 23.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
08 23.02.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020