(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
Codul administrativ din 03.07.2019

Nr.DataDescriereFișier
477 10.02.2022 Raportul primarului privind situația economică, socială și de mediu a Comunei Șieuț pe anul 2021